دفتر مرکزی:

تهران – بلوار آفریقا – خیابان ناهید غربی – پلاک 38 – واحد 14


کارخانه:

کیلومتر 35 اتوبان تهران/قم – شرکت صنعتی شمس آباد- بلوار نگارستان – خیابان تیر شمالی – پلاک 105
تهران منطقه 1 1967756941 ایران

تلفن:  4و3و26219052-021 / 1و56233680-021 / 9و8و56236207-021

فکس:  88847121 – 88831098 – 56236210

موبایل:  09121076664