* تأمین و تجهیز ماشین آلات و تجهیزات پروژه های صنعتی

 

تأمین و تجهیز انواع جرثقیلهای سبک و سنگین جهت پروژه های صنعتی

تأمین و تجهیز انواع ژنراتورها و دیزل ژنراتورهای صنعتی

تأمین و تجهیز انواع ماشین جتهای فشار قوی شستشو ادوات و تجهیزات تا فشار2500Bar جهت پروژه‏ های صنعتی

تأمین و تجهیز انواع کمپرسورها جهت پروژه‏ های صنعتی