* تعمیرات وتعمیرات اساسی مجتمع های نفت، گاز، پتروشیمی و سایر کارخانجات

 

تعمیرات وتعمیرات اساسی کلیه ماشینهای دوار از قبیل انواع توربوکمپرسورها، ژنراتورها، تلمیه‏ ها، الکترو پمپ ها

تعمیرات وتعمیرات اساسی کلیه تجهیزات و ادوات برقی

تعمیرات وتعمیرات اساسی کلیه تجهیزات و ادوات ابزار دقیقی

تعمیرات وتعمیرات اساسی کلیه خطوط لوله (C.S,S.B,PVC,CPVC,GRP,P.P,…)