طراحی و ساخت دستگاه های تست فشار شیرآلات صنعتی، مخازن و سیلندرها (Test Bench) تا فشار 60000PSI

طراحی و ساخت انواع میز تست شیرآلات براساس استانداردهای API- 597, 598, 6D & 6A  از سایز 1/2″ الی 60″ در کلاس های 150-300-600-900-1500-2500 جهت تست انواع:

Shut Off, Rotor , Safety, relief, Needle , Ball, Control, Check, Gate, Globe & Plug Valve

و سایز 1 13⁄16″ الی 11″جهت تست انواع ValveWellhead & Chirsmasstreeدر کلاس های:

3/000- 5/000- 10/000- 15/000- 20/000- 30/000 PSIانجام می گردد.

امکان طراحی و ساخت دستگاه های فوق به صورت کنترل دستی و یا اتوماتیک (سیستم PLC & HMI) بنا به سفارش می‏باشد.

Technical Specification

Description

No

API-597-598-6D & 6A

Test Standard

1

Gate, Globe, Check, Safety, …

Kind Of Valve

2

1/2″~60″ & 1 13⁄16″ ~11″

Valve Size

3

150~2500 & 3000~30000

Valve Class

4

Body (shell), Leak (Seat), Pop (Set), Back Seat

Kind Of Test

5

Oil, Water, Air, Nitrogen

Test Media

6

100 PSI

Input Air Pressure

7

100 PSI

Input Water Pressure

8

Manual or Automatic

Control System

9

Horizontal Or vertical

Clamping

10

Hydraulic

Clamping System

11

Maximator, SC & Haskel

High Pressure liquid Pump

12

Maximator, Haskel

High Pressure Gas Booster

13

Coltri & Ingersollrand

High Pressure Air Compressor

14

Parker, Swagelok, Witty, Butec, Maximator & Veelok

Valves

15

Parker, Swagelok, Whitey, Butech, Maximator & Veelok

Fittings

16

Maximator, Nippon & Sandvik

Tubes

17

18 Month

Guaranty

18

120 Month

Warranty

19

[widgetkit id=15]