طراحی و ساخت دستگاه های نورد سرد ورق و تسمه(Rolling Mchine)  

طراحی و ساخت انواع دستگاه های نورد سرد ورق و تسمه بنا به سفارش خریدار جهت نورد ورق حداکثر به ضخامت 60mm و به پهنای 3000mm و جهت نورد تسمه حداکثر به ضخامت 200mm به پهنای 200mm.

[widgetkit id=9]