طراحی و ساخت سوئیچ های اتصال کوتاه فشار قوی

طراحی و ساخت انواع Short Circle switch فشار قوی از 5 الی45 آمپر،ساخت کلیه قطعات یدکی Short Circle Switch

و همچنین ساخت Vaccume Switch طبق نمونه

[widgetkit id=11]