ردیف

شرح

تعداد

1

سنگین تراش قطر 4 متر و طول 8 متر آلمان

1 دستگاه

2

سنگین تراش قطر 3/1 متر و طول 5/1 متر روس

1 دستگاه

3

تراش توز طول 3 متر

1 دستگاه

4

تراش چینی طول 2 متر

1 دستگاه

5

تراش برزیل طول 5/1 متر

1 دستگاه

6

تراش چینی طول 5/1 متر

1 دستگاه

7

تراش روسی طول 1 متر

1 دستگاه

8

بورینگ 110 دیجیتال روس

1 دستگاه

9

بورینگ 80 دیجیتال روس

1 دستگاه

10

فرز سنگین 200- دیجیتال آلمان

1 دستگاه

11

فرز سنگین 130- دیجیتال روس

1 دستگاه

12

فرز 110- دیجیتال چین

2 دستگاه

13

دریل رادیال 160- آلمان

1 دستگاه

14

سنگ مغناطیسی 1000×500 توز

1 دستگاه

15

سنگ محور 1000×400 روس

2 دستگاه

16

صفحه تراش 70- چین

1 دستگاه

17

اره لنگ Cm100- ایتالیا

1 دستگاه

18

اره لنگ Cm30- ایران

1 دستگاه

19

اره نواری Cm20- چین

1 دستگاه

20

نورد سنگین 2 متری- ایران

1 دستگاه

21

تست شیرآلات صنعتی ˝24- ایران

1 دستگاه

22

کفی جرثقیل 3 تن Tadano

1 دستگاه

23

جرثقیل سقفی 12 تن- بلغاری

1 دستگاه

24

جرثقیل سقفی 5/6 تن- بلغاری

1 دستگاه

25

Air Driven Test Pump 600 Bar

5 دستگاه

26

Electrical Test Pump 1000 Bar

1 دستگاه

27

Air Driven Test Package 400 Bar

3 دستگاه

28

Hydraulic Jack 2-5-10 Ton

10 دستگاه

29

خم کن هیدرولیک

1 دستگاه

30

جوش آرگون به همراه یونیت آب خنک

2 دستگاه

31

جوش Co₂

1 دستگاه

32

رکتیفایر جوشکاری

10 دستگاه

33

دستگاه برش پلاسما

1 دستگاه

34

دستگاه برش هوا

4 دستگاه

35

چیپ ماشین

1 دستگاه

36

دستگاه فرز آهنگری

15 عدد

37

دستگاه مینی فرز آهنگری

10 عدد

38

سیلندر هوا- آرگون- نیتروژن-  Co₂

20 عدد

39

بوکس بادی درایو ˝2⁄11، ˝1 و ˝4⁄3

10 دستگاه

40

دریل ستونی

1 دستگاه

41

دریل مگنت

2 دستگاه

42

وانت پیکان

1 دستگاه

43

سواری

1 دستگاه

44

ابزارآلات مختلف

500 دستگاه

45

ابزارآلات اندازه گیری

100 عدد