فهرست پروژه های در دست انجام

 

ردیف

نوع پروژه

شرح کار

محل اجرا

کارفرما(شرکت)

تاریخ شروع

1

تولیدی/صنعتی

Ring

3عدد

کارخانه شرکت

پالایشگاه تهران

1393/04/22

2

تولیدی/صنعتی

Impeller

 

کارخانه شرکت

پتروشیمی ایلام

1393/04/23

3

تولیدی/صنعتی

Clutch

30عدد

کارخانه شرکت

مناطق نفتخیز جنوب

1393/03/20

4

تولیدی/صنعتی

سیلندر گهو

15عدد

کارخانه شرکت

آلومینا

1393/03/20

5

تولیدی/صنعتی

قطعات توربین رستون

141مجموعه

کارخانه شرکت

مناطق نفتخیز جنوب

1393/03/20

6

تولیدی/صنعتی

conical valve

150عدد

کارخانه شرکت

آلومینا

1393/03/12

7

تولیدی/صنعتی

401 قطعه

401قطعه

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

1393/03/10

8

تولیدی/صنعتی

Swivel Flange DN100

4عدد

کارخانه شرکت

پخش فرآورده های نفتی

1393/02/01

9

تولیدی/صنعتی

Swivel adaptor 2’*2′

2عدد

کارخانه شرکت

پخش فرآورده های نفتی

1393/02/01

10

بازرگانی

Coupling

1مجموعه

کارخانه شرکت

ایمن تابلو

1392/12/25

11

بازرگانی

پنل فشار قوی

1دستگاه

کارخانه شرکت

فن افراس

1392/10/23

12

تولیدی/صنعتی

Stem 60

4عدد

کارخانه شرکت

پایانه های نفتی

1392/10/21

13

تولیدی/صنعتی

قطعات توربین

207قطعه

کارخانه شرکت

خطوط لوله و مخابرات

1392/10/09

14

تولیدی/صنعتی

قطعات توربین سولار

8قطعه

کارخانه شرکت

خطوط لوله و مخابرات

1392/10/09

15

تولیدی/صنعتی

قطعات توربین نئوپنیون

12عدد

کارخانه شرکت

خطوط لوله و مخابرات

1392/10/09