طراحی و ساخت دستگاهها،یونیت های پرتابل بادی،تست هیدرواستاتیک فشار (Portable Air Driven Package) تا فشار 60/000 PSI

طراحی و ساخت انواع یونیت های پرتابل بادی جهت تست هیدرواستاتیک فشار تجهیزات و دستگاه های مورد استفاده در مجتمع های نفت، گاز، پتروشیمی و کارخانجات مانند لوله ها، مخازن،شیرآلات، مبدل های حرارتی، اتصالات و مناسب جهت واحدهای کارگاهی، تعمیرات و بهره برداری.

Portable Air Driven Liquid Pump

Description

No

API 597, 598, 6D & 6A

Test Standard

1

600/000 PSI (6895 Bar)

Max Pressure Range

2

1211 L/Min

Max Flow Range

3

Oil, Water

Test Media

4

10 bar

Input Air Pressure

5

 

 

Portable Air- Driven Gas Booster

Description

No

API 597, 598, 6A & 6D

Test Standard

1

35/000 PSI (2400 Bar)

(O₂ Only 345 bar)

Max Pressure Range

2

23 L/Min

Max Flow Range

3

H₂, HE, AR, O₂, Co₂

Test Media

4

10 bar

Input Air Pressure

5

 
[widgetkit id=8]