* نصب و پیش راه‏اندازی راه اندازی، راهبری و بهره‏برداری تجهیزات کارخانجات:

1- نصب تأسیسات مکانیکی و برقی پروژه ساختمان جنبی ایستگاه برق بندرعباس 1374

2- ساخت، حمل و نصب 2 دستگاه مبدل هوایی آب ترش مربوطه به کارخانه گاز و گاز مایع 200 مناطق نفت خیز جنوب 1377

3- نصب و راه اندازی توربوکمپرسور سولار تقویت فشار واحد شماره یک مارون مناطق نفت خیز جنوب 1380

4- ساخت و نصب فیلترهای خنک کننده پمپ های کولینگ واحد CA پتروشیمی بندر امام 1380

5- جوشکاری و نصب خطوط لوله استنلس استیل آب DM شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام فاز 1 سال 1381

6- ساخت و نصب یک دستگاه مخزن ذخیره 500 متر مکعبی جهت منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 1383

7- جوشکاری و نصب خطوط لوله CPVC تا سایز 48ً شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام 85-1383

8- ساخت دو دستگاه مبدل حرارتی Sheel & Tube شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام 1383

9- ساخت Special Flange شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام 1383

10- نصب و راه اندازی دستگاه پرور سیار Water Draw Test مناطق نفتخیز جنوب 1383

11- جوشکاری و نصب خطوط لوله استنلس استیل آب DM شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام فاز 2 سال 1383

12- نصب و راه اندازی ردیف دوم توربوکمپرسور تقویت فشارگاز واحد بهره برداری نفت سفید مناطق نفتخیز جنوب 84- 1383

13- ساخت و نصب لوله های تیتانیومی تا سایز 14ً شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام 87-1384

14- نصب و راه اندازی دو دستگاه پمپ لاتکس شرکت بسپاران پتروشیمی بندر امام 1384

15- جوشکاری و نصب خطوط لوله PP  شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام 85-1384

16- لوله کشی و نصب تجهیزات سیستم های مکنده مرکزی شرکت بسپاران پتروشیمی بندر امام 1385

17- ساخت و نصب اسپول های استنلس استیل راکتورهای واحد VC شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام 1385

18- نصب خطوط بارگیری و برگشتی استایرن شرکت فرآورش پتروشیمی بندر امام 1385

19- نصب خطوط لوله انتقال پساب شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام 1385

20- پروژه اصلاح فونداسیون ها و نصب تلمبه ها شرکت نفت مناطق مرکزی 1386

21- ساخت دستگاه تست پنج سر چاهی Valve Test Bench صنایع هفتم تیر اصفهان 1386

22- پروژه تعیین چرخش موتورهای الکتریکی شرکت نفت مناطق مرکزی 1386

23- پروژه لوله کشی و نصب تجهیزات سیستم نفت اهواز آسماری شرکت مهندسی توسعه نفت 1386

24- خرید تجهیزات و نصب سیستم شستشوی راکتورهای شیمیایی واحد PVC شرکت بسپاران پتروشیمی بندر امام 1386

25- جوشکاری و نصب خطوط لوله استنلس استیل آب DM شرکت کیمیا پتروشیمی بندر امام فاز 3 سال 1386

26- عملیات ساخت و نصب مخازن، پمپ ها، برق، ابزار دقیق پروژه حذف چاله سوخت پتروشیمی بندر امام 87- 1386

27- ساخت مبدل ترکیبی فشار قوی (Shell & Tube) واحد LD پتروشیمی بندر امام  1391-1390