فهرست تعدادی از پروژه های انجام شده در 10 سال گذشته 

 

ردیف

نوع پروژه

 

شرح کار

 

محل اجرا

کارفرما (شرکت)

تاریخ فعالیت

شروع

خاتمه

1

تولیدی/صنعتی

Flange  1عدد

کارخانه شرکت

پتروشیمی ایلام

20/03/1393

09/04/1393

2

تولیدی/صنعتی

50عدد Knife for valve

کارخانه شرکت

آلومینا

19/11/1392

19/06/1392

 

3

تولیدی/صنعتی

2عدد Gate 60

کارخانه شرکت

پایانه های نفتی

21/10/1392

20/04/1393

4

تولیدی/صنعتی

قطعات شیرآلات42″ & 48″ 6 عدد

کارخانه شرکت

پایانه های نفتی ایران

10/09/1392

29/03/1393

5

تولیدی/ صنعتی

Dish End DA-801

کارخانه شرکت

پالایشگاه نفت تهران

22/07/1392

19/03/1393

6

تولیدی/ صنعتی

Dish End DA-601

کارخانه شرکت

پالایشگاه نفت تهران

16/07/1392

29/02/1393

7

تولیدی/ صنعتی

5990 قطعه توربین رستوون

کارخانه شرکت

کالای نفت تهران

24/07/1391

24/12/1392

8

تولیدی/ صنعتی

35 عدد Pump Shaft

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

20/08/1392

30/11/1392

9

تولیدی/ صنعتی

100 عدد Gate Valve Stem

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

03/06/1392

30/11/1392

10

تولیدی/ صنعتی

20 عدد پولی گیربکس ترسیب

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

19/06/1392

30/10/1392

11

تولیدی/ صنعتی

20 عدد پولی الکتروموتور ترسیب

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

19/06/1392

30/10/1392

12

تولیدی/ صنعتی

5 عدد Connecting Rod

کارخانه شرکت

پایانه های نفتی ایران

24/02/1392

23/10/1392

13

تولیدی/ صنعتی

5 عدد شافت کلاسیفایر

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

10/07/1392

30/09/1392

14

بازرگانی

60 عدد Ball تنگستن کارباید

دفتر شرکت

کالای پتروشیمی

23/07/1392

20/08/1392

15

بازرگانی

20 عدد Ball تنگستن کارباید

دفتر شرکت

کالای پتروشیمی

01/06/1392

30/07/1392

16

بازرگانی

یک دستگاه پمپ فشارقوی

PSI 8800

دفتر شرکت

پتروشیمی پارس

16/06/1392

31/06/1392

17

تولیدی/ صنعتی

5 عدد شافت ماردون چرخدنده

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

02/03/1392

31/06/1392

18

تولیدی/ صنعتی

15 عدد شافت پمپ

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

02/03/1392

31/05/1392

19

تولیدی/ صنعتی

10 عدد پولی

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

20/11/1391

16/05/1392

20

تولیدی/ صنعتی

32 عدد پره برج خنک کننده

کارخانه شرکت

اسپک

22/05/1391

17/04/1392

21

تولیدی/ صنعتی

7 عدد شافت پمپ اشنر

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

01/01/1391

31/03/1392

22

تولیدی/ صنعتی

طراحی و ساخت دستگاه

Valve Test Bench

کارخانه شرکت

سوخت راکتورهای هسته ای

20/01/1392

30/03/1392

23

تولیدی/ صنعتی

3 عدد شافت کلاسیفایر

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

24/02/1392

24/03/1392

24

تولیدی/ صنعتی

4 مجموعه بلور نیروگاه

کارخانه شرکت

اسپک

01/05/1391

08/12/1391

25

تولیدی/ صنعتی

2 عدد داکت

کارخانه شرکت

اسپک

01/03/1391

01/11/1391

26

تولیدی- صنعتی

Butter Fly Valve

کارخانه شرکت

اسپک

25/05/1391

25/10/1391

27

تولیدی- صنعتی

Tube مبدل های حرارتی 40 دستگاه

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

20/02/1391

20/10/1391

28

تولیدی- صنعتی

Impeller & Shaft

کارخانه شرکت

اسپک

20/03/1391

15/10/1391

29

تولیدی- صنعتی

Bush

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

20/02/1390

10/10/1391

30

تولیدی- صنعتی

Short Switch 120 دستگاه

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

19/03/1389

20/08/1390

31

تولیدی- صنعتی

ساخت 13 قلم قطعات یدکی توربین

کارخانه شرکت

خطوط لوله

و مخابرات

14/08/1390

14/08/1391

32

تولیدی- صنعتی

ساخت مجموعه R.P

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

24/01/1391

24/07/1391

33

تولیدی- صنعتی

Dummy Plunger

کارخانه شرکت

اسپک

15/03/1391

15/05/1391

 

34

تولیدی- صنعتی

Slip Ring & Slip Shaft

کارخانه شرکت

اسپک

27/03/1391

31/04/1391

35

تولیدی- صنعتی

Punching Plate

کارخانه شرکت

اسپک

26/01/1391

27/04/1391

36

تولیدی- صنعتی

ساخت 100 عدد رولرفیدرلینگ

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

26/06/1390

26/12/1390

37

تولیدی- صنعتی

Contact

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

20/06/1390

20/12/1390

38

تولیدی- صنعتی

ساخت 2 قلم قطعات یدکی پمپ

کارخانه شرکت

گاز شهید

هاشمی نژاد

02/04/1390

15/12/1390

39

تولیدی- صنعتی

ساخت تجهیزات ریخته گری

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

15/09/1390

15/12/1390

40

تولیدی- صنعتی

ساخت 2 قلم قطعات یدکی پمپ

کارخانه شرکت

گاز شهید

هاشمی نژاد

10/03/1390

15/11/1390

41

تولیدی- صنعتی

ساخت سمبه GH-TA-006

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

05/08/1390

12/11/1390

42

تولیدی- صنعتی

ساخت ماتریس GH-TA-006

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

05/08/1390

12/11/1390

43

تولیدی- صنعتی

ساخت استوانه Msay

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

05/07/1390

05/11/1390

44

تولیدی- صنعتی

ساخت 38 قلم فلنج

کارخانه شرکت

گاز پارس جنوبی

16/04/1390

16/10/1390

45

تولیدی- صنعتی

ساخت 4 مجموعه استوانه ای

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

09/06/1389

09/11/1389

46

تولیدی- صنعتی

ساخت ماهیچه مرکزی

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

19/06/1390

19/09/1390

47

تولیدی- صنعتی

ساخت 3 قلم قطعات یدکی پمپ

کارخانه شرکت

گاز پارس جنوبی

09/03/1390

30/07/1390

48

تولیدی- صنعتی

ساخت 3 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

گاز شهید

هاشمی نژاد

23/03/1390

30/04/1390

49

تولیدی- صنعتی

ساخت دستگاه Valve Test Bench

کارخانه شرکت

بازرگانی گاز ایران

05/11/1388

01/04/1390

50

تولیدی- صنعتی

ساخت دستگاه Valve Test Bench

کارخانه شرکت

پارس پنگان

10/02/1390

20/03/1390

51

تولیدی- صنعتی

ساخت Poly Gun Ring

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

23/09/1388

23/02/1390

52

تولیدی- صنعتی

ساخت مندریل

کارخانه شرکت

صنایع شهید

صنیع خانی

20/10/1389

02/12/1389

53

تولیدی- صنعتی

ساخت 4 قلم قطعات یدکی شیرآلات

کارخانه شرکت

پالایشگاه

نفت تهران

03/07/1389

03/12/1389

54

تولیدی- صنعتی

تعمیر و بازسازی قطعات شیرآلات

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

20/03/1389

20/06/1389

55

تولیدی- صنعتی

بازسازی 250 عدد فلنج

کارخانه شرکت

خطوط لوله و مخابرات

28/01/1389

30/05/1389

56

تولیدی- صنعتی

Demister Pads

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

12/09/1387

22/11/1387

57

تولیدی- صنعتی

46 دستگاه Shell مبدل حرارتی

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

10/09/1388

10/04/1390

58

تولیدی- صنعتی

Valve test Bench

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

14/04/1388

21/10/1388

59

تولیدی- صنعتی

13 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

10/05/1388

10/08/1385

60

تولیدی- صنعتی

10 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

03/09/1386

20/12/1386

61

تولیدی- صنعتی

10 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

07/11/1386

07/12/1386

62

تولیدی- صنعتی

22 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

کالای پتروشیمی

17/02/1385

17/08/1385

63

تولیدی- صنعتی

3 عدد شیر پروانه ای

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

01/07/1385

30/10/1385

64

تولیدی- صنعتی

24 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

04/11/1380

04/02/1381

65

تولیدی- صنعتی

تعویض نازل های شیرهای

اطمینان فشار قوی

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

26/02/1385

20/06/1385

66

تولیدی- صنعتی

ساخت 8 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

28/04/1384

30/06/1384

67

تولیدی- صنعتی

ساخت Cap مبدل

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

22/04/1383

22/07/1383

68

تولیدی- صنعتی

ساخت Test Ring مبدل

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

28/06/1383

28/09/1383

69

تولیدی- صنعتی

ساخت سه قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

09/07/1382

30/11/1382

70

تولیدی- صنعتی

ساخت یک دستگاه سایلینر

کارخانه شرکت

پتروشیمی بندرامام

14/11/1381

14/03/1382

71

تولیدی- صنعتی

ساخت 6 قلم قطعات یدکی کنترل ولو

کارخانه شرکت

خطوط لوله و مخابرات

01/03/1387

31/06/1387

72

تولیدی- صنعتی

ساخت 8 عدد Test Ring

کارخانه شرکت

پالایشگاه

نفت تهران

01/09/1388

20/12/1388

73

تولیدی- صنعتی

ساخت 7 عدد Test Ring

کارخانه شرکت

پالایشگاه

نفت تهران

06/03/1388

06/07/1388

 

 

74

تولیدی- صنعتی

ساخت 13 قلم قطعات یدکی پمپ

کارخانه شرکت

پالایشگاه

نفت تهران

12/08/1388

12/12/1388

75

تولیدی- صنعتی

ساخت 64 قلم قطعات یدکی

کارخانه شرکت

پالایش نفت سپاهان

04/09/1386

31/02/1387

76

تولیدی- صنعتی

ساخت 3 دستگاه هوازن

کارخانه شرکت

پالایش نفت تبریز

20/06/1387

20/12/1387

77

تولیدی- صنعتی

ساخت 5 مجموعه شفت

و پوسته کلاسیفایر

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

12/07/1390

12/12/1390

 

 

 

78

تولیدی- صنعتی

ساخت 100 عدد رولرفیدرلینگ

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

26/06/1390

26/12/1390

79

تولیدی- صنعتی

ساخت 10 مجموعه

شفت و پوسته کلاسیفایر

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

16/04/1388

16/09/1388

80

تولیدی- صنعتی

ساخت 15 عدد بوش فوت استپ

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

12/04/1387

12/08/1387

81

تولیدی- صنعتی

ساخت 80 عدد فلنج

DN-150-PN160

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

13/03/1387

13/07/1387

82

تولیدی- صنعتی

ساخت فلنج

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

22/04/1387

22/07/1387

83

تولیدی- صنعتی

ساخت CON Pipe

کارخانه شرکت

آلومینای ایران

26/05/1387

26/08/1387

84

تولیدی- صنعتی

ساخت دستگاه

Bench  Valve Test

کارخانه شرکت

مهندسی و ساخت

تأسیسات دریایی

03/04/1388

30/08/1388

85

تولیدی- صنعتی

ساخت قطعات یدکی شیرآلات

 

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

15/12/1387

15/04/1378

86

تولیدی- صنعتی

ساخت قطعات یدکی شیرآلات

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

25/12/1387

25/05/1388

87

تولیدی- صنعتی

ساخت قطعات یدکی شیرآلات

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

16/04/1388

15/08/1388

88

تولیدی- صنعتی

تعمیر و بازسازی قطعات شیرآلات

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

10/04/1386

10/08/1386

89

تولیدی- صنعتی

ساخت دستگاه Bench  Hose Test

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

15/05/1387

15/11/1387

90

تولیدی- صنعتی

ساخت 12 دستگاه

Column Vertical

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

10/07/1387

10/10/1387

91

تولیدی- صنعتی

ساخت قطعات یدکی شیرآلات

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

24/06/1388

24/07/1388

92

تولیدی- صنعتی

ساخت قطعات یدکی شیرآلات

کارخانه شرکت

پایانه های

مواد نفنی

25/05/1387

25/09/1387